Teamontwikkeling voor thuiswerkers is er voor teams en hun leidinggevenden, die op afstand met elkaar werken. Er is behoefte om de onderlinge verbinding meer te voelen en om de samenwerking effectiever te maken. In drie dynamische online sessies van 2 uur zorg je, onder begeleiding van onze trainer, voor meer verbondenheid, effectiviteit en welzijn in het team.

De online sessies vragen weinig tijd van het team en heeft een raak effect door onze kennis en expertise. We doorbreken patronen en bieden verdiepende online gesprekken over welzijn, collegialiteit en de huidige omstandigheden. Na de eerste sessie vindt er een individueel coachgesprek plaats met de leidinggevende. In iedere sessie verdiepen we en zoeken we het persoonlijke gesprek op.

Er ontstaat meer ontspanning, begrip en verbinding. Na de sessies zie je de effectiviteit van het team toenemen en heerst er meer cohesie in het team. Er zijn afspraken gemaakt waarmee het team weer eensgezind vooruit kan.

PROGRAMMA

Dag 1
In de eerste sessie onderzoeken we afstand en nabijheid. Waar ervaren de medewerkers te veel afstand, waar willen de medewerkers nabijheid? Tevens maken we de balans op als team, waar staan we nu en waar willen we naartoe. Het is een informatieve sessie die tot veel inzichten leidt.

Dag 2
De leidinggevende van het team heeft na de eerste sessie een online coachingsgesprek met de trainer.

Dag 3
In sessie 2 bespreken we inspireren en leren. Wat vinden medewerkers inspirerend in het werk tijdens het thuiswerken, waar wordt plezier uit gehaald? Worden de werkzaamheden gedaan zoals ze altijd zijn gedaan of ontwikkelen de medewerkers zich? We sluiten af met een het inzichtelijk maken van ieders sterke kanten i.r.t. werkenergie en kijken wat nodig is voor dag 4.

Dag 4
In de derde sessie gaan we aan de slag met steunen en leunen. Hoe kunnen medewerkers leunen zonder dat het klagen is en hoe kan er steun worden gegeven zonder dat het stoer doen is? Kan het team het gesprek aan hoe zij er voor elkaar kunnen zijn? We sluiten het traject af om samen te kijken wat nodig is om de energie er samen in te houden.