Werkenergie nader bekeken

Onder druk komen vaak mooie prestaties tot stand. Met gezonde werkdruk is dan ook niks mis. Maar doe je een te groot beroep op je medewerkers, dan slaat werkdruk om in stress en gaan de prestaties, productiviteit en gezondheid eronder lijden. Medewerkers minder of lichtere taken geven is niet altijd een haalbare kaart, en bovendien vaak niet de beste oplossing. Kijk liever naar de inzet van energiebronnen in het werk.

Los van alle individuele verschillen delen medewerkers een aantal basisbehoeften. Zo willen ze zich competent voelen in wat ze doen. Dat vraagt erom dat ze voldoende vertrouwen krijgen, gepaste uitdaging, maar ook structuur en begeleiding. Dat duidelijk is wat er van ze wordt verwacht. Autonomie is een andere basisbehoefte: heeft iemand de ruimte om zelf beslissingen te nemen en keuzes te maken over hoe hij zijn werk uitvoert? Ook is het van wezenlijk belang dat mensen verbinding en steun ervaren van leiding en collega’s, maar ook met de doelstelling van het bedrijf. Als aan de basisbehoeften wordt voldaan, geeft dit medewerkers energie.

Hoe boor je ze aan en zet je ze in om mensen in een organisatie in hun kracht te zetten, ongeacht hoe druk het is en hoe prestatiegericht de bedrijfscultuur? Vergeet de adempauzes niet.

Behalve energiebronnen zijn ook herstelmogelijkheden onmisbaar in de strijd tegen stress. Waar zit de ruimte voor medewerkers om bij te komen en weer energie op te doen om weer nieuwe prestaties te leveren? Zorg dat je ook die momenten inbouwt.

Daarnaast is de aanpak van stress op werkniveau vaak nog sterk ingericht vanuit de hiërarchische gedachte dat medewerkers afspraken maken met hun leidinggevende en dat die hen begeleidt als ze het moeilijk hebben. Terwijl de ervaring leert dat het de dialoog binnen teams leidt tot creatievere en effectievere ideeën dan waar leidinggevenden met een individuele medewerker op komen.

Naast de energiebronnen in het werk, is het ook belangrijk om de energiebronnen aan te boren vanuit de persoonlijkheid en thuissituatie.

Tijdens onze leer- en ontwikkeltrajecten besteden we uitgebreid aandacht aan het thema werkenergie!