Ervaring: "Intergeneratief Innoveren"

Ervaring: "Intergeneratief Innoveren": werving en selectie beter aansluiten bij de werkzoekende screenager

 

Hoe kunnen we op een eigentijdse manier jonge mensen werven en selecteren voor de zorgsector? Die vraag was de basis voor een intergeneratief innovatietraject voor P&O functionarissen, werkzaam in de zorg. We vroegen een 10tal screenagers (geboren tussen 1985 – 2000) hun loopbaan in kaart te brengen en na te gaan of de werving- en selectieprocedures die zij doorliepen aansloten bij datgene waar zij waarde aan hechten.

 

Screenagers willen in de werving- en selectie procedure onder meer te weten komen, hoe het er echt aan toe gaat in een organisatie, wat de werksfeer is, of zij invloed uit kunnen oefenen op (de manier waarop) zij zich kunnen ontwikkelen, hoe waardering wordt getoond. Die voor hen waardevolle informatie kregen zij – achteraf gezien - onvoldoende. Op onze vraag waarom die informatie zo belangrijk is, antwoordden ze dat zij op zoek zijn naar naar leuk werk dat bij hen past. De screenagers die wij spraken bleken erg goed te weten wat ze niet willen en willen de ruimte om ‘al doende’ te ontdekken wat ze wel willen, wat bij hen past en wat ze leuk vinden. De screenagers gaven ons hiermee de richting aan voor een eigentijdse manier van werven en selecteren, namelijk beter laten aansluiten bij het zoekproces waar de screenagers zich in bevinden.