Het Nieuwe Werken - 3 stellingen

Stelling 1: HNW werkt niet voor elke generatie

Het is zeker wel mogelijk de communicatie en samenwerking soepel te laten verlopen, ook met de nieuwe trucjes van HNW, maar dit gaat niet op een achternamiddag. Sluiter stelt dat het zomaar invoeren van een nieuw systeem misschien even werkt, maar dat mensen toch uiteindelijk blijven vastzitten in de oude patronen. "Al geef je ze de vrijheid in werktijden, werknemers blijven om half 9 opdagen en om 5 uur weer richting huis gaan."Frentz zegt het volgende hierover: "Zolang het resultaat goed gedefinieerd wordt, kan iedereen zelf bepalen hoe hij gefaciliteerd wil worden." Krijgsman-van Gulik voegt hieraan toe: "De werknemers moeten hierbij wel fysiek ondersteund worden, je moet ze stimuleren in het nieuwe werken." Hier is een duidelijke inrichting van het gebouw ook voor nodig. Huis in ‘t Veld: "Het wordt belangrijk om te kijken wat voor vlees je in de kuip hebt. Introverte mensen en extroverte mensen werken misschien beter in speciaal voor hun type persoon en werkzaamheden ingerichte ruimtes." "Samenwerken en communiceren tussen generaties is hierbij dus een kwestie van faciliteren. Zorg dat er activiteitgerichte plekken zijn en dat iedereen beseft, dat het gaat om flexibiliteit, niet vrijheid. Hierbij zijn duidelijke doelen erg belangrijk, zo stelt Frentz.

Stelling 2: Kantoor als tweede huis, alleen voor jongere generatie of voor alle generaties?

Krijgsman: "Het is een van de kenmerken van de jongere generatie. Doordat er minder behoefte is aan hiërarchie heb je al snel een informele sfeer. Werk neemt een steeds prominentere rol in het leven van deze generatie in, hierdoor is het ‘thuisgevoel’ op het werk erg belangrijk." Om deze generatie te boeien, binden en behouden moet de huisvesting hierop worden ingericht. Een echte ‘huis’- vesting dus, iets wat kenmerkend is voor HNW. Bij de oudere generaties is het misschien belangrijk te kijken naar de levensfase waar zij in zitten. Slijkhuis: “Mensen met kinderen zijn een heel ander verhaal. De jonge generatie en de oude generatie zonder kinderen, zullen een minder groot gat hebben tussen werk en privé." Hierdoor is het tweede huis voor hun eerder passend. Toch is het tweede huis idee in principe iets wat passend is voor de huidige maatschappij. Huis in ‘t Veld: "De feminisering van de maatschappij zorgt ervoor dat men zich thuis wil voelen op het werk. HNW maakt mensen meer benaderbaar, wat vooral voor de jongere generatie van groot belang is."

Stelling 3: Het gebruik van nieuwe technologieën leidt tot conflicten

Kijkend naar de technologische aspecten die HNW met zich meebrengt kunnen de oudere generaties nog veel van de jongere leren. Huis in ‘t Veld: “Wat ik veel zie is dat de oudere generatie nog achter loopt. Deze wacht dat de jongere generatie alles heeft uitgeprobeerd en deze nieuwe technieken onder de duim heeft en gaat dan denken ‘Hé, dat is inderdaad best handig’.” “ Een ander punt bij deze nieuwe technologieën is de kijk die de generaties hierop hebben, zo stelt Bontekoning. “Jongeren zijn goed in het in beeld brengen van de risico’s. Oudere generaties kunnen hen weer iets kunnen leren over langetermijnstrategieën. “

Technologie kan alles makkelijker en sneller maken, zolang het maar simpel te gebruiken is en zichtbaar is, zo stelt Krijgsman. Het gebruik van de sociale applicaties als mobieltjes en iPads verschilt ook niet per generatie. Misschien is de jongere generatie ermee begonnen, nu gaat iedereen ermee aan de slag.

Wat vooral naar voren komt bij deze stelling is dat het niet aan de technologieën ligt dat er conflicten ontstaan, maar aan de manier waarop hiermee om wordt gegaan; het multitasking gevaar. Door gebrek aan respect ontstaan conflicten. Kortom, zolang de technologieën voor iedere generatie bruikbaar zijn en er regels zijn rondom het gebruik, bv. tijdens vergaderingen uit, zijn conflicten te vermijden. Zo krijg je niet dat iemand bijvoorbeeld in plaats van aantekeningen maakt tijdens een vergadering, op zijn iPad zijn mail beantwoordt.