Medewerkertevredenheid nieuwe stijl! Ontwikkelt u mee?

Geschreven door Research en Development Koffie & Bubbels

 

Uit generatieonderzoeken (Bontekoning c.s.) en uit de generatieleertrajecten die Koffie & Bubbels heeft uitgevoerd, blijkt dat generaties verschillende criteria  hanteren waarmee zij hun werk en de organisatie waarderen. Zo is de mate van waardering voor de organisatie voor de pragmatische generatie beduidend hoger, wanneer zij zich (verder) kunnen ontwikkelen, terwijl voor de screenagers de mate waarin zij het werk als zinvol ervaren bepalend is voor hun tevredenheid. Medewerkerstevredenheidsonderzoeken houden over het algemeen in de vraagstelling noch in de analyse van de antwoorden rekening met generatiediversiteit.

 

MTO’s zijn over het algemeen opgezet vanuit hiërarchische verhoudingen. Medewerkers geven informatie aan het management en het is vervolgens de verantwoordelijkheid van  datzelfde management om acties/plannen te ontwikkelen, waarmee de tevredenheid verbeterd kan worden. Dat past niet meer in het streven van veel (zorg)instellingen naar zelfsturing en zelforganisatie.

 

Generaties hebben een evolutionaire functie in organisaties. Elke generatie geeft in zijn volgende levensfase (junior, medio, leider, senior) op haar eigen manier en anders dan de voorgaande generatie, vorm aan die levensfase. Daarin schuilt de vernieuwingskracht van organisaties.

 

Drie redenen voor Koffie & Bubbels Generatieleren om op zoek te gaan naar een manier om de werkbeleving van medewerkers te onderzoeken en te benutten voor verbeteringen, zodanig dat deze:

 

  1. recht doet aan generatiediversiteit.
  2. gebaseerd is op participatieve verhoudingen met verantwoordelijkheden laag in de organisatie en een hoge mate van zelfsturing en –organisatie.
  3. medewerkers van verschillende generaties zelf initiatieven ontwikkelen om hun tevredenheid op peil te brengen en te houden.
  4. de vernieuwingskracht in de organisatie aanboort en benut.   

 

We zoeken organisaties / bedrijven die mee willen ontwikkelen en bereid zijn pilots uit te voeren. 

Mocht u daarvoor belangstelling hebben, stuurt u dan een mailtje naar info@koffie-bubbels.nl met uw gegevens. Wij nemen dan snel contact met u op.

 

Voor de wetenschappelijke ondersteuning zijn we in gesprek met dr. Nele Jacobs | Associate Professor Lifespan Psychology, School of Psychology | Open University of the Netherlands en met het lectoraat Innovatie en Verscheidenheid van het Windesheim.