Factoren die de werkdruk beïnvloeden

Het is de Week van de Werkstress. En dat die week hard nodig is, wordt bewezen door het feit dat de werkdruk de afgelopen jaren weer is gestegen. Van 31% in 2016 naar maar liefst 34% in 2018. Welke oorzaken liggen daaraan ten grondslag en waar zitten de verschillen per functiegroep of generatie?

Werkdruk werkt door

De werkdruk stijgt, zo blijkt uit onderzoek van Integron. En dat is geen goed nieuws: de ervaren werkdruk heeft namelijk ook zijn weerslag op andere facetten in de organisatie. Uit het onderzoek blijkt dat álle medewerkers in organisaties waar de werkdruk stijgt, minder tevreden zijn over de algehele werkbeleving. Zelfs al ervaart die specifieke medewerker de werkdruk als laag. Daarmee is de algehele werkdruk binnen jouw organisatie een bepalende waarde voor hoe graag jouw medewerkers bij je willen blijven. En dat is, gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt, van cruciaal belang.

Waar zitten de oorzaken van een hoge werkdruk?

Iedere generatie en elk functieniveau heeft andere behoeftes op de werkvloer. Uit het onderzoek blijkt dat er verschillen zitten in de factoren die ervoor zorgen dat deze groepen een (te) hoge werkdruk ervaren. Opvallend is bijvoorbeeld dat het hoger management of de directie aangeeft dat een grote oorzaak van een hoge werkdruk het benodigde kennisniveau is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden (30%) én de duidelijkheid over wat er van ze verwacht wordt (40%). Hoe hoger in de boom, hoe belangrijker dat kennisniveau lijkt te worden. Hoe kun je de werkdruk dan verminderen? Het middenmanagement geeft aan dat dit vooral ligt bij de balans tussen beschikbare middelen, het nut en de noodzaak van (bepaalde) administratieve handelingen en de juiste mensen die nodig zijn om taken op te pakken. En ook voor teamleiders is dat laatste belangrijk: het juiste, en uiteraard beschikbare, personeel op de juiste plek. Pas dan kan je namelijk veel productiever worden.

Wel is het zo dat met name de direct leidinggevenden of teamleiders de meeste werkdruk ervaren. Maar liefst 43% geeft aan dat de werkdruk (te) hoog ligt, in tegenstelling tot maar 18% van het hoger management of de directie. Heeft dit te maken met hun functie? Of wellicht met ervaring en leeftijd?

Zijn de factoren voor jong en oud verschillend?

Er zijn namelijk ook verschillen tussen generaties te zien in de ervaren werkdruk: millennials lijken de druk veel meer op zichzelf te leggen wanneer ze bijvoorbeeld onduidelijkheid in de verwachtingen ervaren. Daarmee stijgt voor hen de werkdruk. Het is goed mogelijk dat deze groep meer van zichzelf eist (tenslotte vullen ze bij onduidelijkheid de verwachtingen zélf in) dan dat er daadwerkelijk van ze gevraagd wordt. Wellicht zit daar een discrepantie in je organisatie. Ga hier dus eens mee aan de slag: wat denkt deze generatie dat de organisatie van ze verwacht en is dat in lijn met wat er daadwerkelijk van ze wordt gevraagd?

De babyboomers en Generatie X lijken door andere factoren beïnvloed te worden bij de ervaren werkdruk. Wanneer zij geen of weinig hulp ontvangen van collega’s of de leidinggevende, ervaren zij een toenemende werkdruk. De verschillen tussen de generaties worden hierdoor nog eens benadrukt: waar millennials juist geneigd zijn om zelfstandig aan de slag te gaan, maar wel behoefte hebben aan duidelijkheid, is het voor de andere twee generaties juist de hulp van buitenaf die zo gewaardeerd wordt. Millennials willen graag verantwoordelijkheid met duidelijkheid over waar die verantwoordelijkheden en taken liggen, terwijl voor andere generaties de behoefte veel meer ligt bij begeleid en gecoacht worden door hun leidinggevenden.

Bewustzijn over werkdruk

We lijken ons, gelukkig, wel steeds meer bewust te worden van hoe werkdruk van grote invloed is op de werkbeleving van medewerkers. Hoe kan het dan dat de werkdruk toch steeds meer toeneemt in plaats van afneemt? Wellicht heeft dat te maken met bewustzijn van organisaties op dit thema. Volgens meer dan de helft (56%) van de ondervraagden is hun organisatie helemaal niet bezig met werkdruk. Dus dat lijkt een goede plek om te beginnen: luister naar de medewerkers die duidelijk wél met het onderwerp bezig zijn. Zet werkdruk op de agenda, herken de pijnpunten van je medewerkers en grijp ook daadwerkelijk in.

Verstandig is het dus om rekening te houden met de wensen en behoeftes van de verschillende generaties, maar ook met de verschillende functieniveaus. Het onderzoek laat zien dat iedere groep een andere benadering vraagt. En onthoud: burn-outs, ziekmeldingen; ze staan direct in verband met de hoge (ervaarde) werkdruk. Als je de tekenen herkent als organisatie, dan is het wellicht tijd om de oorzaken aan te pakken van die hoge ervaren werkdruk. Niet alleen voor de gezondheid van je medewerkers, maar ook voor de gezondheid van je organisatie.

Op een constructieve wijze aan de slag met het verlagen van werkdruk?
Laat het ons weten door dit formulier in te vullen.