Gaat jouw team ook als de brandweer?

Er is veel energie binnen je team en iedereen lost voorkomende problemen direct op. De teamleden stimuleren elkaar tot snelle acties en zijn gericht op resultaat en het halen van doelen. Zodra er iets gebeurt springt men in de actie-stand en gaat als de brandweer erop af om het brandje te blussen. Dit is een team met veel extraverte teamleden die gericht zijn op doelen en resultaten. Er wordt bij voorkeur niet te lang gepraat over ‘gevoelens’, wel over acties. Een daadkrachtig team dat elkaar uitdaagt scherp en snel te reageren op discussies.

De vraag is of dit team wel zo effectief en resultaatgericht is als het zou kunnen zijn.

Brandjes voorkomen of blussen?

De kracht van het team ligt in het vermogen goed om te gaan met situaties die om actie vragen. De teamleden gaan direct op pad om de brand te blussen. Als ze bij de brand komen vertrouwen ze erop dat ze weten wat ieder moeten doen om de brand te blussen en ieder teamlid doet ook wat er van hem of haar wordt verwacht. Het loopt, als een goed geoliede machine.

Het probleemoplossend vermogen van het team is waarschijnlijk hoog, maar de vraag is of het team niet meer aandacht zou moeten besteden aan het voorkomen van de problemen, aan reflectie en vooruit kijken.
Want als er minder brandjes uitbreken of als vooraf kan worden bepaald of een melding ook daadwerkelijk een brand is en geen ‘loos alarm’, kan het team veel energie besparen. Energie die het team kan inzetten om zich te richten op de echte uitdagingen en het realiseren van belangrijke doelen en verbeteringen.

Gebruik maken van de introverte energie binnen het team

Zo’n extravert, resultaatgericht team kan een lastige werkomgeving zijn voor introverte teamleden. Zij hebben behoefte aan weloverwogen beslissingen waarbij eerdere ervaringen en feiten worden gewogen. Ze willen graag kwaliteit leveren, nemen over het algemeen minder risico’s en stellen ingrijpen even uit.

Vaak zie je in extraverte teams dat de introverte teamleden minder gehoord worden. Ze nemen meer tijd om hun mening te vormen en te uiten en houden er ook niet van zich te laten gelden. Als de extraverte teamleden daar geen oog voor hebben en dat is al snel zo in een ‘verhitte’ discussie, mist het team belangrijke inzichten.

De leidinggevende kan hier op inspelen door de introverte teamleden een rol te geven in het besluitvormingsproces van het team. Niet door ze aan te moedigen ook hun mond open te doen, maar hen te vragen de kern samen te vatten en het genomen besluit te reviewen. Door hen daarvoor ook de tijd te geven. ‘Maar er is brand, we moeten blussen er is geen tijd om te lang stil te staan’ zullen de extraverte teamleden roepen. Bij een echte brand is dat wellicht het geval. De vraag is of er wel sprake is van een brand die geblust moet worden. Nuttig is vooral hoe je kan voorkomen dat er telkens brandjes uitbreken.

Ook hier kunnen de introverte teamleden een belangrijke waarde aan het team toevoegen. Door goede plannen te maken en vooraf na te denken over de koers, de risico’s en maatregelen die genomen kunnen worden als een bepaalde situatie zich voordoet, kan het team effectiever ingrijpen en beter omgaan met hun tijd.

De extraverte teamleden kunnen leren meer gebruik te maken van de analytische en beschouwende talenten van hun introverte teamleden. De introverte teamleden kunnen leren om zich eerder te uiten en op een heldere manier hun standpunten over te brengen op het team.

De introverte kant van een extravert team

‘Wij zijn gewoon allemaal zo!’ Wat als er in het team geen introverte teamleden zitten en alle teamleden extravert en resultaatgericht zijn? Ieder mens heeft ook analytische en beschouwende kwaliteiten in zich. Die zullen bij extraverte teamleden wat minder prominent ingezet worden, ze zijn echter wel aanwezig. Als team kan je patronen ontwikkelen om in bepaalde situaties juist die introverte kwaliteiten in te zetten. Door bij belangrijke beslissingen er nog een nachtje over te slapen, een paar teamleden juist de nadelen van een beslissing te laten onderzoeken en deze te presenteren om te beoordelen of met alle risico’s rekening is gehouden. Of door bij beslissingen nadrukkelijk mee te wegen wat dit voor medewerkers betekent en voor hun welbevinden en hoe daarmee rekening te houden, in plaats van vooral een eigen doel na te jagen.

Door deze nieuwe patronen te ontwikkelen benut het team de aanwezige potentie van het team veel meer, het wordt daardoor een veelzijdiger, sterker en effectiever team.