Generatieleren bij Naviva Kraamzorg

Naviva is een kraamzorgorganisatie in het oosten van het land. Een kleine 600 kraamverzorgenden werken elke dag weer aan het begeleiden en verzorgen van gezinnen waar een baby wordt geboren. Kraamzorg is een volcontinu bedrijf ; we staan 24 uur paraat om bevallingen te begeleiden en de daaropvolgende kraamzorg te verlenen. Kraamzorg is ook het (volgens mij) enige overgebleven beroep dat exclusief door vrouwen wordt uitgeoefend.  Dat heeft een aantal consequenties. Er werken veel part timers in de kraamzorg. Ze moeten ook bijna allemaal werk en een heleboel zorgtaken combineren: een gezin, een ziek familielid, vrijwilligersactiviteiten op school. Het werkt vraagt ook veel flexibiliteit. Moeder natuur dicteert nog steeds het tempo en het moment wanneer een bevalling zich aandient en dan moet je er staan. Al deze uitdagingen komen samen bij het management en de ondersteunende afdelingen van Naviva. Elke dag moet de puzzel opnieuw worden opgelost en moeten alle ballen weer in de lucht worden gehouden.

 

Een workshop van Koffie en Bubbels heeft ons er van bewust gemaakt dat het daarbij belangrijk is om je ervan bewust te zijn dat iedere generatie anders reageert op al deze uitdagingen. Uiteraard moet je niet generaliseren, en uiteraard is het ook zo dat allerlei andere factoren van invloed zijn op mensen. Maar Koffie en Bubbels zet je een andere bril op en op die manier zie je andere dingen dan anders. Beter gezegd word je, je bewust van andere dingen waar je anders zonder nadenken aan voorbijgaat.

 

Wij hebben ervoor gekozen om een workshop voor de managers te laten organiseren rondom een door ons gekozen thema (het omgaan met verzuim). Door daar in verschillende generatiegroepen naar te kijken kwamen verschillende visies op hetzelfde probleem naar boven die anders onder de oppervlakte blijven. Je organiseert als het ware diversiteit in de discussie en daardoor verrijk je, je inzicht. Door vervolgens ook de kracht van de verschillende generatiegroepen te gebruiken om elkaar te versterken, in plaats van in het hardnekkige ‘ ja maar’ te vervallen en elkaar daarmee vast te zetten, kon er veel meer kracht worden gegenereerd.

 

Ik heb de indruk dat, nu we de bril een keer op hebben gezet, die tot ons vaste instrumentarium  gaat behoren. Dat is nu al merkbaar. Je bent er natuurlijk niet mee met één zo’n workshop, je moet daarna evalueren en kijken wat je er mee gaat doen. Daar zijn we nu mee bezig.

Ik heb genoten van de workshop en erg veel gelachen. Ik stond er tevoren ambivalent tegenover want ik houd er niet zo van om mensen in hokjes te stoppen. Als je het meer als een manier van beschouwen gebruikt waar je mee kunt spelen is het functioneel. Daar is Koffie en Bubbels bij ons er goed in geslaagd, vooral door de uitstekende leiding van workshopleider Edna Walhain.

 

Rene Benneker

Directeur naviva