Hoe zit het met jouw werkgeluk?

Ben jij tevreden op en met je werk? Hopelijk wel. Maar voel je je ook geëngageerd en vind je je werk ook zinvol? En wat doet je baas hieraan? “Je kiest het best voor een werkgever die jouw werkgeluk ter harte neemt.”

“Als mensen gelukkig zijn op hun werk, zijn ze al 70.000 uur van hun leven gelukkig”, stelt Dajo De Prins, gelukexpert en auteur van Werkgeluk. Daarnaast zijn er voordelen die zeker ook de baas interesseren. “Een werkgever die geluk nastreeft, krijgt betere medewerkers die ook langer blijven. Geluk is het bindmiddel om mensen bij je te houden”, weet De Prins. “Ook is aangetoond dat de productiviteit, creativiteit en veerkracht bij gelukkige werknemers hoger is dan bij ongelukkige. Gelukkige medewerkers creëren zelfs een hogere beurswaarde voor je bedrijf.”

Met name voor jongere collega’s – zeg maar de generatie Y en Z – is werkgeluk van tel. “Jonge mensen sturen op geluk”, weet hij. “In mijn generatie was status belangrijk: een goed loon en dikke wagen. Terwijl jonge mensen zich meer bewust zijn van hun innerlijke leven. Ze streven meer naar een goed gevoel.”

Tevredenheid en plezier
Dat is de theorie, in realiteit ervaart slechts ongeveer één op de tien werkgeluk als duurzame en positieve innerlijke staat. Dat is weinig en komt volgens Dajo De Prins omdat je voor werkgeluk meerdere hordes moet nemen. Eigenlijk vormt het volgens hem de optelsom van vier onderdelen. Of zoals hij het zelf omschrijft: werkgeluk is vier.

Het begint al met tevredenheid over het werk. “Elementen die hiertoe bijdragen, zijn een fair loon, maar ook het feit dat je baan je privéleven niet opeet.” Je moet je werk ook ervaren als veilig, zowel fysiek (je werk is niet gevaarlijk), sociaal (je wordt niet gepest op je werk of hebt geen gemene baas) als psychologisch (de werkdruk ligt niet te hoog). Ook werkzekerheid draagt bij tot tevredenheid, net als het gevoel dat je er eerlijk wordt behandeld. “Deze ietwat ouderwetse factoren vormen de basis. Mensen noemen zich tevreden over hun werk als het doet wat het moet doen: een goed leven ondersteunen.”

De tweede horde is werkplezier: hoe jij je voelt op en tijdens je werk. “Menselijke relaties blijken een grote bron voor werkplezier. Tijdens corona hebben velen geleden onder het feit dat het moeilijker was om hun vriendschappen met collega’s te onderhouden. Daarnaast willen mensen ook het werk doen dat ze graag doen en liefst het grootst mogelijke deel van de werktijd. Een positieve leider of baas is ook cruciaal. Als meer dan één derde van de uitingen van managers negatief is, gaat de sfeer kelderen. Al betekent dat niet dat je geen constructieve kritische feedback mag geven”, nuanceert hij. Een aangename omgeving helpt ook. “Zo zijn mensen die werken in een lokaal zonder ramen haast per definitie werkongelukkig.”

Zinvol werk
De derde stap is actief engagement. “Mensen zijn geëngageerd als ze hun werk uitdagend vinden en als ze hun krachten of talenten kunnen gebruiken of ontplooien. Wereldwijd blijkt dat minder dan één op de vijf medewerkers op hun sterktes werken. Daar is dus nog een enorme ruimte voor verbetering”, oppert De Prins. “Mensen moeten een zinvolle toekomstvisie krijgen en doelen die hen motiveren. Vrijheid en verantwoordelijkheid werkt in de meeste gevallen ook. Maar micro-management is dodelijk voor engagement.”

De laatste en vierde horde naar werkgeluk – ook de moeilijkste – is hoe zinvol we ons werk vinden. “Om mensen zinvol werk te geven, moet je zorgen dat hun werk ergens toe bijdraagt. Werk dat niet alleen goed is voor henzelf, maar ook voor anderen. Als organisatie zorg je er het best ook voor dat je een maatschappelijke meerwaarde hebt, die je ook helder onder woorden brengt.”

Bevragen en aansturen
Alleen als al deze vier elementen aanwezig zijn, kun je zeggen dat iemand volwaardig werkgelukkig is. “Dat blijkt dus slechts bij maximaal één op de tien medewerkers het geval te zijn. De meeste mensen zijn wel tevreden, maar slechts een minderheid beleeft veel werkplezier, is geëngageerd of vindt zijn werk ook echt zinvol”, vat De Prins samen.

Volgens hem kunnen bedrijven en hun HR-afdelingen deze vier domeinen ook echt bevragen om te zien hoe het daarmee in hun organisatie is gesteld. “Zo kunnen ze een doelgericht beleid voeren. De impact van de werkgever op jouw geluk is groot. Kies voor een werkgever die jouw werkgeluk ter harte neemt. Of roep hem op om dat te doen.”