Koffie & Bubbels meets Balance & Result

Een van de kenmerken van een netwerkorganisatie is dat ze altijd op zoek zijn naar partners waarmee samengewerkt kan worden. Balance & Result is een dergelijke partner. Onderstaand een interview met Jan Straatman (directeur B&R) en met Emiel Nijenhuis (directeur K&B) over de toegevoegde waarde van deze samenwerking.

Emiel, hoe zijn jullie zo bij elkaar gekomen? Koffie & Bubbels is een netwerkorganisatie in zijn puurste vorm, er is geen personeel en er wordt alleen gewerkt met freelancers. Door deze werkwijze ben je altijd op zoek naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden om nieuwe branches binnen te treden. Via Leonard Faber werd ik een tijd geleden gewezen op een onderzoek dat is uitgevoerd door Karen te Lintelo, adviseur van B&R. En zo is de link gelegd met Jan Straatman.

Jan, Generatieleren? Is de bouw daar wel klaar voor? Toen wij het onderzoek startten naar het animo van jongeren om in de bouw te werken, was er een schreeuwend tekort aan vakbekwame mensen. Veel bedrijven konden de vraag niet aan. Veel werkgevers realiseerden zich dat het nijpende tekort door de vergrijzing op termijn alleen maar groter zou worden. Daardoor groeide het besef dat ze hun personeelsbeleid zouden moeten professionaliseren. Door de economische crisis is de urgentie tijdelijk iets minder. Maar het gros van de werkgevers maakt zich er nu al druk over hoe ze voldoende goede medewerkers aan zich kunnen binden als de economie weer aantrekt. Daarnaast realiseren steeds meer bedrijven zich dat ze met tradities moeten breken om op de veranderende marktvraag in te kunnen spelen. Dat kan door de ervaring van de oudere generatie te verbinden met de creativiteit en onbevangenheid van de jongere generatie. Dat spreekt ook mensen in de bouw aan.

 

Emiel, zijn er in de bouw al resultaten behaald met Generatieleren? Generatieleren staat nog in de kinderschoenen. Er is veel onderzoek gedaan naar verschillende generaties en hun waarden en kwaliteiten. Er is nog weinig gedaan met het met en van elkaar leren door gebruik te maken van deze verschillen. Koffie & Bubbels heeft momenteel meerdere aanpakken ontwikkeld om aan de slag te gaan. In verschillende branches zijn de eerste resultaten al behaald en deze zijn ronduit super te noemen. In de bouw zijn we voorzichtig gestart en zijn al enkele workshops gevoerd. Het gaat momenteel veelal over bewustwording.

Wanneer organisaties zich bewust zijn van de meerwaarde van Generatieleren, wat voor vervolg bieden jullie aan? Tijdens een eerste workshop maken we iedereen bewust van de specifieke kwaliteiten van de verschillende generaties. Als je snapt hoe jouw oudere of jongere collega’s in elkaar zitten, wat ze drijft, wat ze remt en waar hun kracht zit, kun je namelijk al effectiever met elkaar samenwerken. Daarnaast laten we iedereen tijdens deze introductieworkshop ervaren wat de meerwaarde is als je door een heel verschillende bril naar dezelfde werkelijkheid kijkt. De introductieworkshop geeft ook inzicht in de meest effectieve vervolgstappen. Dat kunnen bijvoorbeeld workshops zijn, individuele coaching of intervisie. Deze vervolgstappen stemmen we af op de behoefte van het bedrijf.

 

Informatie over Balance & Result kunt u vinden op: www.balance-result.nl