Els ten Hengel

Coach en trainer De Kracht van X

Geboren in 1958 en behoor ik dus bij de generatie X. Sinds 24 jaar werk ik als facilitator van organisatieontwikkeling, leiderschap en dialoog voor grote en kleine organisaties. In mijn stijl en aanpak zijn de volgende uitgangspunten herkenbaar:

Lerend werken

Hoewel het mijn vak is om mensen en organisaties te begeleiden in ontwikkel- en transformatieprocessen zie ik ons allen als leerling. Mijn enthousiasme voor leren en ontwikkelen werkt vaak erg aanstekelijk. Net zoals ik deelnemers uitnodig tevoorschijn te komen in het proces, doe ik dat zelf ook. Congruentie (zelf leven wat je anderen leert) spreekt vanzelf.

De hele mens
Afwisseling van reflectie op de concrete persoonlijke ervaring en het gedoseerd toevoegen van kennis en concepten maakt het mogelijk dat de deelnemer zich op vier niveaus, integraal, ontwikkelt. Deze niveaus zijn:

•    Kennis
•    Inzicht en inspiratie
•    (gevoels)Ervaring
•    Handeling en gedrag

Er is afwisseling in werkvormen. Er wordt niet alleen gezeten op stoelen en gepraat en nagedacht. We gaan naar buiten, er zijn aandachtoefeningen in stilte, er is muziek, we gebruiken oefeningen afkomstig uit de toneelimprovisatie, we maken gebruik van poëzie, verhalen en andere inspirerende teksten en filmfragmenten ter inspiratie en verheldering. Ernst en plezier, denken en ervaren dragen bij tot een duurzaam leerrendement.

De kunst van het vragen stellen
Een vraag kan meer doen dan 1000 antwoorden. Bij het krijgen van inzicht, bij leren en ontwikkelen is het stellen van de juiste vragen veel zinvoller dan het geven van zogenaamd goede antwoorden. Het gaat om het gezamenlijk onderzoek waarin verschillende zienswijzen kunnen worden ingebracht en waarderend kunnen worden onderzocht. Daarin is het kunnen verdragen van het (tijdelijk) niet-weten geweldig uitdagend.

Professionele vriendschap
Met opdrachtgevers, deelnemers en collega’s werk ik vanuit het principe van professionele vriendschap. Professionele vriendschap nodigt uit om ook in een zakelijke context authentiek, hartelijk en integer te zijn. Daarbij is de uitdaging om bij verschillen in zienswijze met anderen deze met waardering te onderzoeken. Professionele vriendschap vormt de basis waarop ik samenwerk met klanten, leveranciers en collega’s. Vanuit het bewustzijn dat excellentie alleen mogelijk is in verbinding, niet in afgescheiden zijn.

Na jarenlang verbonden te zijn geweest aan een groot trainingsbureau en een maatschap van facilitators werk ik sinds eind 2007 onder de naam Boom, ontwikkeling van mens en organisatie. (www.bureauboom.nl) Sinds 2015 maak ik ook deel uit van het team van Koffie & Bubbels.