Duurzaamheid gedragen door jonge mensen - Paul de Blot

De ouderen onder ons kunnen zich de naoorlogse crisis nog herinneren. Nederland lag in puin en alles moest opnieuw worden opgebouwd. Het waren vooral de jonge mensen die de energie opbrachten om geld te maken en iets groots op te bouwen. Deze generatie van vernieuwers is oud geworden en hun energiekracht is verzwakt. Ze beschikken wel over een rijke ervaring, maar de wereld verandert zo snel dat ze het niet meer kunnen bijhouden. Het zijn de jongeren, die door hun jeugdige energie in staat zijn verre reizen te maken en meer vertrouwd zijn met de technologische ontwikkelingen. Zij weten de crisis te overleven maar ze krijgen helaas vaak niet genoeg kansen.

 

Door de bezuinigingen hebben jongeren weinig uitzicht op een geschikte baan. Ook sociaal bewogen karakters die zich geroepen voelen voor de zorg of het onderwijs krijgen vaak geen kans, of worden mentaal en financieel onvoldoende gewaardeerd. Ze zoeken dan vaak hun toevlucht in het bedrijfsleven of vervallen in een uitzichtloze werkloosheid. Het zijn de jongeren, die ondanks hun rijkdom aan idealisme en levensenergie, in deze crisis eerder hun baan kwijt zijn door gebrek aan ervaring en scholing.

 

De ouderen beschikken over betere scholing en meer ervaring, maar missen de energie van de jongeren om duurzaamheid te garanderen. Deze ouderen zoeken vanuit hun ervaring meer het behoud van de succesvolle formules. Door de snelle ontwikkeling en de onbeheersbare schaalvergroting staan deze formules vaak niet langer meer garant voor succes. Dat zien we in het bankwezen, in bureaucratische instituten zoals woningbouwcorporaties en in talrijke grootschalige ondernemingen. Jonge mensen voelen zich niet meer thuis in deze strakke structuren, waar te weinig ruimte is voor creativiteit, menselijkheid en flexibiliteit.

 

Een evenwichtiger beleid volgens het Chinese Yang Yin model, waar tegenstellingen elkaar kunnen verrijken en aanvullen, biedt meer kansen. Om duurzaamheid te garanderen is het nodig meer in jongeren te investeren. Door hen meer ruimte te geven om aan hun idealen te werken. De gebureaucratiseerde ouderen moeten meer inleveren om de kleinschalige netwerken van jongeren meer kansen te geven.

 

 

Hartelijke Groet,

Paul de Blot SJ
Hoogleraar Business Spiritualiteit
Nyenrode Business Universiteit

Reageer hier op deze column