Eigentijds Werven - afstudeeronderzoek Gert Dollen

Onze afstudeerder Gert Dollen heeft zijn onderzoek vrijwel afgerond. Gert deed bij Medisch Spectrum Twente en Bruggerbosch onderzoek naar de huidige werving en selectie, en onderzocht in hoeverre de huidige wervingsmethodieken aansluiten bij de wensen van de screenagers. Want door vergrijzing en ontgroening verandert de arbeidsmarkt in snel tempo. Gert werkte daarbij met waardebepaling achteraf: “Doordat ik geen vergoeding gedurende het onderzoek kreeg, werd ik mij bewust waar ik toegevoegde waarde kon leveren. Ik kon zelf bepalen wat belangrijk was in de advisering richting de 2 organisaties.”

 

Uitkomsten onderzoek  


U zult benieuwd zijn naar de uitkomsten van dit onderzoek. Maar vooral hoe kan uw organisatie dit toepassen. Natuurlijk verschilt dit per organisatie. Weet u hoe screenagers geworven willen worden of denkt u dit te weten? Daar kan een groot verschil in zitten. Uit het onderzoek kwamen veel verrassende, eigentijdse uitkomsten naar voren, die elk bedrijf zou moeten weten! Een daarvan was het gebruik van sociale netwerken. Weet u hoeveel van uw jonge medewerkers gebruik maken van Linkedin? Heeft u een bedrijfsprofiel op Linkedin? Zo ja, wat kost dat en wat levert het u op?

Uit eerder onderzoek onder screenagers uit verschillende branches kwam naar voren dat 1 op de 3 actief gebruik maakt van Linkedin. In het onderzoek van Gert, bleek dat slechts 1 op de 33 screenagers in de zorg, gebruik maakt van dit netwerk. De reden van dit enorme verschil is dat Linkedin niet zo bekend is onder deze groep jongeren, daarnaast is Linkedin een zakelijk netwerk. Voornamelijk hoger opgeleide screenagers maken er actief gebruik van.

Bent u al benieuwd welke toegevoegde waarde dit onderzoek u kan leveren? Binnenkort kunt u onder het kopje diensten de brochure downloaden. Mocht u nu al vragen hebben, belt u gerust. U heeft er toch ook belang bij, dat uw wervingsmethodieken aansluiten op de wensen van screenagers?