Generatie Y zoekt meer uitdaging in het werk

Bedrijf moet inspirerend zijn om generatie Y te boeien

12 juni 2012 - Medewerkers jonger dan 26 jaar zijn ontevredener over de uitdaging in hun werk dan hun oudere collega’s. Deze jongst werkende generatie is juist meer tevreden over de werkdruk dan medewerkers tussen 26 en 45 jaar. Dit blijkt uit een analyse van de resultaten van ruim 5.200 afgenomen Factor 4 Index onderzoeken. Gerrit Jan Bloem van de Factor 4 Index: "Het is belangrijk om rekening te houden met de wensen en bevindingen van Generatie Y nu er door de vergrijzing een arbeidskrapte ophanden is."

Dat de jongere generatie minder tevreden is over de uitdaging in het werk, bevestigt de vermoedens van de experts. Peter Bosch van Optivate: "De jongeren willen het liefst ieder jaar of iedere twee jaar iets anders." Emiel van Kalken van Digicoaches wijt de ontevredenheid aan het feit dat Generatie Y gestuurd wil worden op resultaat, terwijl hun leidinggevenden – zelf vroeger het beste jongetje of meisje van de klas – gewend zijn te sturen op ‘hoe’ ze iets moeten doen. 

Flexibiliteit daalt met de jaren
De oorzaken voor het verschil in tevredenheid over de werkdruk lopen uiteen. Jongeren hebben minder vaak een verantwoordelijke functie en zij kijken over het algemeen laconieker aan tegen werk dan hun oudere collega’s. Gerrit Jan Bloem put uit eigen ervaring: "De flexibiliteit om uurtjes extra te werken, neemt af met de groeiende privéverantwoordelijkheden die het ouder worden met zich meebrengt. De druk neemt toe om het werk in de beschikbare tijd af te ronden." 

We hebben Generatie Y hard nodig

De experts zijn het erover eens dat we het talent van Generatie Y hard nodig hebben. Bosch voorspelt: "Zonder Generatie Y stopt op een gegeven moment het arbeidsproces." Door de vergrijzing krijgen we over een aantal jaar te maken met arbeidskrapte. Bloem geeft nog een andere reden: "De grenzeloze ambitie en het enthousiasme van Generatie Y zijn broodnodig om geïnspireerd te blijven."
Van Kalken omschrijft waarom Generatie Y zo goed om kan gaan met de overvloed aan informatiestromen waarmee veel oudere medewerkers tegenwoordig kampen: "Generatie Y kan echt multitasken. Zij zitten huiswerk te maken met hun telefoon naast zich, Facebook geopend op de laptop, ze pingen en chatten wat af en komen zo tot een goed resultaat." 

Hoe we jong talent boeien en binden

Op de vraag hoe organisaties het jonge talent kunnen boeien en binden, heeft Bosch een antwoord: "Als het toekomstperspectief onvoldoende duidelijk is, denken jongeren dat ze niet vooruit kunnen en gaan ze weg. Stel dus goed op het individu afgestemde ontwikkelingsprogramma’s op en begeleid die zorgvuldig." Hij gelooft niet in trajecten waarin high potentials in zeven jaar doorgroeien naar een belangrijke managementfunctie. "Ik heb ervaren dat er genoeg mensen zijn die zo’n traject in drie jaar kunnen doorlopen. Het is heel belangrijk dat zij zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen, anders houdt u ze niet aan boord."  Bosch vervolgt zijn betoog: "Technologie is voor Generatie Y een knock-out criterium in de keuze voor een werkgever. Op het moment dat jongeren van een werkgever geen laptop of smartphone krijgen of niet vrij kunnen internetten, zullen ze minder snel voor die organisatie kiezen." 
Van Kalken adviseert organisaties om – vacaturestop of niet – zichzelf zichtbaar te maken. De tijd is voorbij dat grote namen de lijstjes van populaire werkgevers domineren. Je moet als bedrijf inspirerend zijn om de aandacht van Generatie Y te krijgen. Door het economische klimaat maken veel jongeren de keuze om door te leren. Van Kalken concludeert: "Dan moet u dus studenten binden. Haal stagiairs niet voor een rotklus binnen, maar bied ze een uitdagend en serieus project aan." Met de goede begeleiding, weet Van Kalken, gaan ze het vanzelf inzien: "Hé dit is een leuke plek om te werken!" 

Ga de dialoog aan

Bloem heeft een heel pragmatische oplossing voor het boeien en binden: "Vraag eerst eens aan uw medewerkers hoe zij er over denken en geef ze de kans hier anoniem op te reageren. Ga dan de dialoog met ze aan en maak samen plannen voor verandering." Ook Bosch adviseert om de veranderingen die nodig zijn om te overleven niet top-down maar met de medewerkers samen te realiseren. De experts zijn het erover eens: "De medewerkers maken uiteindelijk het verschil."