Huisvesting generatieproof inrichten

Huisvesting als strategische investering plaats van kostenpost

In de Occupier Special 2012 schetst Jones Lang LaSalle hoe investeren in huisvesting en werkplekinnovatie bijdraagt aan het verbeteren van de productiviteit en het aantrekken en binden van talent. Dit is een vervolgstap op de implementatie van Het Nieuwe Werken waarbij is gestart met het opnieuw organiseren van werkprocessen en andere manieren van (samen)werken. Per saldo heeft de introductie van Het Nieuwe Werken geresulteerd in een reductie van de benodigde kantoorruimte en is er bespaard op huisvestingskosten. Parallel hieraan is er een sterke groei te zien in aanbod en omvang van flexkantoren. Sinds 2005 is de oppervlakte hiervan gegroeid met minimaal 100.000 m².

 

Eric Martens, Head of Corporate Solutions Jones lang LaSalle Nederland: “In deze Occupiers Special pleiten we voor investering in huisvesting om zo de productiviteit en het succes van organisaties verder te versterken. Huisvesting is niet langer een kostenpost, het gaat om het creëren van zogenoemde ‘Winning Workplaces’, waarmee je de productiviteit van organisaties verbetert en talent aan je organisatie bindt. Inzetten op productiviteit is veel meer dan alleen efficiencyverbeteringen en kostenbesparing. Het gaat om het stimuleren van groei en het verbeteren van kwaliteit en prestaties. Het is daarbij belangrijk dat huisvestingsdeskundigen, HRM-functionarissen en ICT-specialisten nauw samenwerken om nieuwe werkplekconcepten en werkprocessen te ontwikkelen en te introduceren in de organisatie.”

 

Groei flexkantoren

Naast werkplekinnovatie bieden ook flexkantoren een alternatief voor kantoorgebruikers die vernieuwend willen werken en de productiviteit willen verhogen. In zeven jaar tijd registreerde Jones Lang LaSalle dat bijna honderdduizend vierkante meters op de markt is aangeboden binnen een flexibel kantoorconcept. Dit aantal is in werkelijkheid waarschijnlijk groter, omdat deze professionele vastgoedpartijen hun transacties niet altijd publiek melden. Aanbieders van flexkantoren zijn onder meer MatchOffice/BusinessCenter.nl, Regus, Regardz, Spaces en Seats2meet.

Het huren van werkplekken binnen een flexibel kantoorconcept biedt de volgende voordelen:

  • geen investeringskosten voor inrichting en technische uitrusting van de werkplek;
  • constante aanwezigheid van benodigde voorzieningen;
  • flexibiliteit, wat de toekomstige groei en/of krimp van de organisatie vereenvoudigt.

De vraag naar flexibele kantoorruimte neemt naar verwachting alleen maar toe. Dit wordt onder meer gestimuleerd door de toename van het aantal ZZP’ers maar ook door boekhoudkundig voordeel vanwege veranderende lease accounting regels binnen IFRS. In de toekomstige regels moeten huurcontracten op de balans van organisaties worden geplaatst. Kortere en/of flexibelere huurcontracten hebben een kleinere impact op de balans dan een lange-termijnhuurcontract. Ook het voornemen van de regering om de kilometervergoeding voor woon-werkverkeer door te belasten aan werknemers zal de groei van flexkantoren stimuleren. Deze doorbelasting is nadelig voor forenzen omdat werkgevers er weinig voor zullen voelen deze lasten aan hun werknemers te vergoeden. De vraag naar flexkantoren zal hierdoor nog verder toenemen omdat de huurlasten van een flexplek voor de werkgever wel aftrekbaar zijn. Los van het eventueel belasten van woon-werkverkeer sluit het beperken hiervan goed aan bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

Generatie-proof inrichten
Bij het investeren in nieuwe kantoorconcepten en werkplekinnovatie is het niet alleen belangrijk dat medewerkers tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken. Om de productiviteit te verbeteren en kennisoverdracht en innovatie te stimuleren is het belangrijk dat generaties worden gestimuleerd om met elkaar samen te werken. Diversiteit leidt immers tot creatieve en innovatieve ideeën. Generatieverschillen zijn daarvan een goed voorbeeld en vormen een goede voedingsbodem voor het creëren van waardevolle producten en diensten. Jonge mensen hebben de vakkennis en organisatorische expertise van de oudere generatie nodig om tot innovaties te komen. Ze moeten daarbij wel worden gestimuleerd en aangemoedigd, zodat ze hun frisse ideeën ook daadwerkelijk uitspreken en uitwerken. Samenwerking tussen generaties komt vooral tot haar recht als elke generatie wordt gestimuleerd zichzelf te blijven en als generaties er voor openstaan om van elkaar te leren.Passende werkplekconcepten spelen hierin een belangrijke faciliterende rol.

 

Nog niet eerder in de geschiedenis werd er samengewerkt door vier generaties medewerkers met zo sterk uitlopende achtergronden, werkstijlen en ambities. Het gaat om senioren, babyboomers, generatie X en generatie Y die worden gekenmerkt door de volgende steekwoorden:

  • Senioren - traditioneel, schaarste, gedisciplineerd, hiërarchie, radio.
  • Babyboomers - protestgeneratie, wederopbouw, idealen, ondernemend,televisie.
  • Generatie X - pragmatisch, economische depressie, geen toekomst, zelfstandig, kleurentelevisie.
  • Generatie Y - positief, welvaart en groei, goede toekomst, netwerkers, internet.

 

ZZP’ers en flexibele medewekers
Organisaties staan niet alleen voor de uitdaging talent en verschillende generaties aan zich te binden. Ook de inzet van ZZP´ers en flexibele medewerkers zal verder toenemen. Steeds vaker zal dit een min of meer vaste groep mensen zijn die in de loop van de tijd herhaaldelijk worden ingezet. Om dit efficiënt te laten verlopen is het belangrijk dat deze groep qua werkplek en werkprocessen snel zijn toe te voegen en ook weer los te koppelen van de organisatie.