Kernwaarden in de praktijk

Revalidatiecentrum Roessingh durft het aan om samen met Koffie & Bubbels Generatieleren in te zetten om haar kernwaarden Vernieuwend, Attent en Samen te concretiseren in het werkgedrag en de werkhouding van alle medewerkers.

Samen gaan we de uitdaging aan om de verschillen in de wijze waarop generaties in hun werkgedrag en werkhouding vorm geven aan die waarden te verbinden.

We gaan de kernwaarden zodanig concretiseren dat zij recht doen aan de eigenheid van generaties, richting geven aan het werkgedrag en de werkhouding van alle medewerkers en hen in staat stellen zelf de verantwoordelijkheid te nemen om optimaal bij te dragen aan datgene waar het Roessingh als organisatie voor staat.

De eerste ervaringen: erkennen van generatieverschillen

Inmiddels hebben we de eerste stap gezet. Een 50tal medewerkers van 4 verschillende generaties, werkzaam op alle niveaus, op allerlei verschillende afdelingen, in allerlei verschillende functies, hebben in een lunchbijeenkomst van 1½ uur met elkaar kennis gemaakt als generaties. De ervaring en het inzicht dat mensen van verschillende generaties verschillend in het werk staan werkte verhelderend en inspirerend.

In een generatie-speeddate ontdekten de deelnemers generatiespecifieke betekenissen van de kernwaarden. Bijvoorbeeld dat daar waar de ene generatie ervan overtuigd is dat zij zich attent gedraagt, de andere generatie datzelfde gedrag als onachtzaam en dus onattent ervaart.

Die verschillen gaan we in een co-productie van verschillende generaties, samen smeden tot één kompas ter ondersteuning van de implementatie in 2013.