PROJECT TALENTENREGIO GESLAAGD!

In de periode van oktober t/m december 2014 heeft er een programma "Lerend Veranderen met Generaties" plaatsgevonden voor de 17 gemeenten die aangesloten zijn bij de Talentenregio.

 

Tijdens 4 opeenvolgende workshops is onderzocht welke waarde het werken bij een gemeente heeft en is geleerd hoe je de waarde van dat werk voor jezelf en voor de gemeente zou kunnen vergroten. Bij generatieleren onderscheiden we 4 generaties. Hieronder de ervaringen uit de 4 verschillende generaties:

 

Screenagers  1986-2000  (Mirna Edinga, Zwolle)

De workshop ‘Lerend veranderen met generaties’ was een leuke en leerzame workshop over het verschil tussen verschillende generaties. Het was grappig en leerzaam om te zien hoe de verschillende generaties hebben geleerd te werken en om te gaan met anderen. Heel wat vooroordelen zijn ontkracht in de workshop en herkenbare situaties kwamen naar voren. Zo bleek dat onze generatie heel goed is in het uitwerken van eigen talenten, snel kan schakelen en weinig zekerheid heeft op de banenmarkt. Waar wij misschien ‘jaloers’ zijn op de andere generaties die meer zekerheid hebben en makkelijker aan een hypotheek kunnen komen, bleek dat anderen juist ‘jaloers’ zijn op de vrijheid die we hebben wat betreft studiekeuze en het ontwikkelen van onze talenten. De drie workshopdagen waren zo om door de leuke en ongedwongen sfeer.

 

Pragmatische generatie  1971-1985 (Aaltje van den Brink-Remmelts, Zwartewaterland)

Ik heb deelgenomen aan de workshops Lerend veranderen met generaties en was ingedeeld bij de pragmaten. Ik ben wel wat een grensgeval, maar herkende me goed in de wijze waarop pragmaten te werk gaan. Ik zie inderdaad het heelal als metafoor voor de ruimte die we graag willen. Geef ons een beetje kader en we weten prima ons werk te doen. Doordat we zo zelfstandig en snel te werk gaan missen we nog wel eens de waardering voor de weg waarop wij onze vaak goede resultaten weten te bereiken. Belangrijk is om iets “goeds” te doen, het moet ergens toe bijdragen. Daar krijgen we energie van! En we willen graag blijvend leren, soms tot we er zelf gek van worden;-) Ook een nieuw leerpunt is al gevonden. Namelijk om nieuwe kansen te creëren moet je het oude loslaten en dingen écht bespreekbaar maken. Al met al is het voor mij heel waardevol om met deze nieuwe bril naar de mensen om me heen te kijken. Het levert meer inzicht en begrip op voor het tijdperk, en de daarbij horende invloed, waarin je bent opgegroeid. Daar stond ik nooit bij stil.

 

Generatie X  1956-1970  (Wilma Amsink – Lubbers, Zwolle)

Ik heb met heel veel plezier de workshops Lerend veranderen met generaties bijgewoond. Het is zo leuk om te merken dat je heel veel gemeen hebt met jouw generatiegenoten en dat dit een groot deel van je heeft gevormd. Dit geeft ook inzicht in waarom mensen zijn zoals ze zijn. Leerzaam is het om de verschillen tussen de generaties te ervaren, om te horen wat hen beweegt en drijft. Goed is ook om te beseffen dat het heel waardevol is dat op je eigen afdeling alle generaties vertegenwoordigd zijn. Minder leuk was het besef dat er na mijn generatie (generatie x) er inmiddels nog 2 generaties op de werkvloer rond lopen…

 

Protestgeneratie  1940-1955  (Arjen Hijdra, Dronten)

In een grijs verleden had ik al eens deelgenomen aan een (overigens ook door Talentenregio georganiseerde) workshop over generaties. Dat thema prikkelde me dermate dat ik me niet hoefde af te vragen of ik een vierdaagse workshop al dan niet bij zou gaan wonen: ja dus!  Wat is me zoal opgevallen? Op de eerste plaats dat ik in eerste instantie de enige deelnemende man bleek te zijn. Ik probeerde er achter te komen waarom mannen zich niet ingeschreven hadden maar ik kan slechts naar redenen gissen: te druk? Te belangrijk? Te onmisbaar? Het item te soft en niet mannelijk genoeg? Geen idee maar op zich wel opvallend. Ook opmerkelijk was het kleine aantal deelnemers uit de protestgeneratie. Onze groep moest aangevuld worden met “leden” die eigenlijk in een andere generatie thuishoorden. En dat bleek toch merkbaar. In een aantal gevallen werd door hen anders gereageerd dan de “echte oudjes”. Op zich logisch overigens maar ook dat was opvallend. Het aantal deelnemers oversteeg mijn verwachting: het leek wel of er steeds meer deelnemers bijkwamen. Was er sprake van mond-op-mond-reclame? Als dat zo is, is dat een teken van succes: blijkbaar waren de deelnemers dermate enthousiast dat ze meteen collega’s enthousiasmeerden. En tenslotte: wat heb ik zoal geleerd? Echt geleerd heb ik ogenschijnlijk niet veel. Wel waren de workshops voor mij een extra eyeopener: we moeten binnen onze organisaties meer rekening houden met verschillend denken van en anders reageren door de verschillende generaties. Onze samenleving (onze gemeenten) bestaat uit mensen van verschillend pluimage, verschillende leeftijden en ervaringen en evident is dat dat gevolgen heeft voor onderlinge samenwerking. En als iedereen daarvan doordrongen is, kan dat een groot aantal misverstanden voorkomen en kunnen we beter begrijpen waarom de ene generatie fundamenteel anders op vragen en situaties reageert als de andere. En daarom heb ik eigenlijk wel degelijk weer veel geleerd!

 

 

Dit programma is ontwikkeld en uitgevoerd door onze netwerkpartner Edna Walhain & Co.