Samenwerking Lectoraat Intellectual Capital

Vorig jaar hebben wij leertraject verzorgd vanuit Generatieperspectief voor de gemeente Dalfsen in het kader van de "Wendbare Organisatie". In de aanloop van dit programma zijn we in contact gekomen met Lector Donald Ropes van hogeschool Inholland. In 2013 was Donald Ropes nauw betrokken bij het EU project Grundtvig SILVER, een Europees onderzoeksproject naar vergrijzing en intergeneratieleren. Vanuit deze hoedanigheid zijn er meerdere gesprekken geweest die hebben bijgedragen aan de resultaten van het programma voor de gemeente Dalfsen. Doordat de eerste samenwerking heeft geresulteerd tot een goed resultaat zijn er afspraken gemaakt tot verdere samenwerking met het lectoraat Intellectual Capital.

 

Achtergrond Donald Ropes

Donald Ropes (1963) studeerde Internationale Betrekkingen aan de Florida State University (Tallahassee), Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam en Literatuurwetenschappen aan de Universiteit Leiden. ?Hij is in 2010 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam met een proefschrift over Communities of Pratice als kennismanagement instrument.

 

Voordat Donald Ropes in 2010 Associate Lector werd bij het Lectoraat Intellectual Capital was hij tien jaar docent bij Hogeschool Inholland. Sinds 2013 is hij waarnemend Lector van het lectoraat Intellectual Capital.

 

Onderzoek naar intergeneratie-leren

De huidige focus van het Lectoraat Intellectual Capital is onderzoek naar het leren binnen kennisintensieve organisaties en met name intergeneratie leren. Onder leiding van Donald is in 2013 het EU Grundtvig SILVER-project afgerond, een Europees onderzoeksproject naar vergrijzing en intergeneratieleren. Dit onderzoek heeft een methode opgeleverd waarmee organisaties zelf een diagnose van hun vergrijzingsproblematiek kunnen maken. Ook is er een IGL-Toolbox en een online game ontwikkeld die organisaties helpen om intergeneratieleren te implementeren en te evalueren (www.intergenerationallearning.eu).

 

Netwerk

Donald Ropes is o.a. lid van de Design Science Research Group, de Educational Innovation in Economics and Business Network?, de Vereniging Onderwijs Research, het HRM Netwerk en het Netwerk voor Organisatie en Vergrijzing. Hij treedt regelmatig op als spreker op congressen en geeft trainingen en workshops over (intergeneratie) leren en onderzoek.