Werkvoorkeuren van Generatie Y

Onlangs heeft onze netwerkparner Marijn Blaisse in samenwerking met Ygenwijs en Nobiles de werkvoorkeuren van Y’tjes (1985 – 2000) en Pragmaten (1970-1985) onderzocht. Omdat zij organisaties beter willen kunnen adviseren in het aantrekken en binden van jonge talenten. Omdat zij benieuwd waren hoe de jongste twee werkende generaties elkaar en zichzelf zien. Omdat zij uit de bestaande onderzoeken die er rond generatie Y zijn gedaan zijn niet helemaal wijs werden. In deze post delen zij graag de uitkomsten met jullie!

 

Aan het onderzoek hebben 273 deelnemers meegedaan. Anders dan bij bestaande studies hebben de leden van deze twee generaties dezelfde vragen beantwoord en ging het om specifiek hoogopgeleide mensen die in Nederland werken. Hierdoor hebben wij er vertrouwen in, dat deze uitkomsten van betekenis zijn voor young professionals en werkgevers in Nederland.

 

 

http://www.yeptrainingen.nl/wp-content/uploads/2013/12/3-WERKWAARDEN-RGB-new.jpg

 

 

Opvallend was dat Y’tjes en Pragmaten nauwelijks verschillen in wat zij belangrijk vinden op het werk. Succes op het werk betekent voor hen inspirerend werk en een positieve invloed hebben op hun omgeving. En niet hard werken en financiële zekerheid, zoals in eerdere generaties meer gangbaar was.

 

Zij houden van persoonlijke communicatie, zij doen liever 4 dingen goed dan 1 ding perfect, en vinden het ontwikkeling, uitdaging, balans werk-privé en gelijkwaardige communicatie belangrijker dan baanzekerheid en een duidelijke hierarchie.

 

Hoewel hun werkvoorkeuren nauwelijks verschillen, bleek uit het onderzoek wel dat zij behoorlijk verschillen in de eigenschappen die zij op het werk laten zien. Beide generaties beschreven zowel generatiegenoten als de leden van de andere generatie in het onderzoek. Dit schetste twee verschillende beelden, waarover zij het onderling volkomen eens bleken te zijn. Dit is de schets van generatie Y, de prettige én de storende kant:

http://www.yeptrainingen.nl/wp-content/uploads/2013/12/2.1-P-over-Y-positieve-eigenschappen-RGB-new.jpg

 

http://www.yeptrainingen.nl/wp-content/uploads/2013/12/2.1-P-over-Y-storende-eigenschappen-RGB-new.jpg

Top 5 positieve en storende eigenschappen Generatie Y (0mschreven door de Pragmaten en door de Y’tjes zelf)

 

Meer informatie? Neem contact op met Marijn Blaisse - 0614477347