Verslag Masterclass Vernieuwing Bouw

Je bent jong, en je wilt wat. Je hebt energie, je ziet waar dingen anders kunnen. Je bent oud, en je wilt ook wat. Je energie is niet meer op topniveau, maar je hebt ervaring, je weet hoe het moet, je bent efficiënter in je aanpak. En hey presto: als jong en oud samenwerken kom je tot de beste resultaten. Zie hier heel in het kort de conclusies van de workshop generatieleren van maandagavond 4 april.

Meer dan zestig mensen van gemeenten, bouwbedrijven, installateurs, architectenbureaus, projectontwikkelaars en woningcorporaties hebben geleerd over veranderingen in de samenleving en in organisaties. Met daarbij als leidend thema de vier generaties: de protestgeneratie (geboren tussen 1940-1955), de generatie X (1955-1970), de pragmatische generatie (1970-1985) en de screenagers (1985-2000). De generatie X was duidelijk oververtegenwoordigd.

 

De wijze van discussiëren met elkaar was tekenend voor de verschillen in de generaties. De pragmatische generatie deelde de opdracht en de groep in tweeën en ging meteen los in de discussie. De generatie X wachtte op de moderator, pas toen die aangewezen was konden ze beginnen. Bij de protestgeneratie wilde de discussie niet echt los komen, niet iedereen was het eens met de opdracht. De screenagers hadden moeite met het opschrijven van hun bevindingen, er was geen iPad.

 

De rode draad bij generatieleren is dat iedere generatie zijn eigen kenmerken en kwaliteiten heeft, en zijn eigen manier van werken en communiceren. De maatschappij en dus ook organisaties en bedrijven zijn permanent in beweging. Het is al langer bekend dat het benutten van diversiteit leidt tot betere resultaten. Diversiteit bestaat op vele vlakken, van man/vrouw, alpha/beta, cultureel en dus ook jong/oud. Organisaties die de kracht van verschillende generaties gebruiken, passen zich makkelijker aan veranderende omstandigheden aan. Ik zie dit in de bouw nog te weinig gebeuren. Hier liggen kansen!  

 

Jacqueline Schlangen in Cobouw 9-4-2011