Wat zoeken Screenagers?

Hebben jonge werkzoekenden van 2012 echt zulke nieuwe, specifieke eisen aan een eerste baan? Onderzoekers van Saxion, UT en de OU concluderen, dat zij naar dezelfde zaken als werkomgeving, inhoud en imago kijken, maar hun wensen heel anders invullen. De oude lijstjes voldoen niet meer.

 

Volgens onderzoekers Stephan Corporaal, Maarten van Riemsdijk, Frits Kluijtmans en Tinka van Vuuren blijkt uit de literatuur dat Generatie Y, zoals de huidige generatie jongeren die uitstroomt uit VBO, MBO en HBO vaak aangeduid wordt, specifieke wensen stelt aan een eerste baan.

 

Social media als eis


"Generatie Y wil 'vrijheid, afwisseling, uitdaging en ruimte voor het privéleven'. Ze 'willen direct voldoening uit hun werk' en 'houden geen rekening met bestaande grenzen', zo suggereert de literatuur." In tegenstelling tot wat veel literatuur suggereert, verschillen deze eisen niet wezenlijk van voorgaande generaties. Wat die eisen praktisch behelzen verschilt echter wel degelijk.

 

"Jonge baanzoekers vinden ongeveer dezelfde baan- en organisatiekenmerken van belang die ook al bekend zijn uit wervings- en selectieonderzoek en taakontwerp onderzoek onder andere generaties," schrijven de onderzoekers die zich baseren op een meetinstrument dat ze ontwikkelden om te bepalen hoe baanzoekers een oordeel vellen over de inhoud van het gezochte werk, werkomgeving en het imago van de organisatie.

 

Het is vooral de invulling van deze drie aspecten die Generatie Y zo onderscheid van andere generaties. "Voor de fysieke werkomgeving benoemden ze bijvoorbeeld voorkeuren als de beschikbaarheid van ICT-hulpmiddelen als social media. Onder afwisseling vonden ze met name de afwisseling tussen individueel werk en werk met veel sociale contacten belangrijk. Flexibiliteit associeerden ze voornamelijk met het tijdig beschikbaar zijn van roosters, zodat ze zelf waar nodig onderling kunnen ruilen."

 

Jonge werknemer betrekken


In de huidige vragenlijsten die in wervings- en selectieonderzoek worden gebruikt, zijn dergelijke voorkeuren amper aanwezig, constateren de onderzoekers. "We krijgen dus met bestaande vragenlijsten van taakontwerp onderzoek onvoldoende inzicht in wat jongeren werkelijk willen."

 

Om dit soort generatieverschillen te ondervangen en zo problemen in matching tussen werkzoekende en werkgever te verhelpen raden de onderzoekers onder meer aan "jonge werknemers actief bij het vormgeven van de vacatureteksten" te betrekken. "Zij weten precies welke woorden doorgaans gebruikt worden door jonge baanzoekers en met welke voorbeelden baan- en organisatiekenmerken verduidelijkt kunnen worden."