Jonge professional 'hopt' - ervaren professional creëer

Geen uitdaging is voor iedere leeftijdsgroep funest voor de zin in werk

16 mei 2012 - Ruim 50 procent van de hoog opgeleide professionals wil op dit moment meer uitdaging in het werk. Vooral jonge hoogopgeleide werknemers - tot 25 jaar (59 procent) en van 25 tot 34 jaar (50 procent) - snakken naar meer spanning. Deze generatie zoekt haar uitdagingen vooral door regelmatig van werkgever te wisselen. Ervaren professionals van 45 en ouder creëren hun uitdagingen vaker zelf, bijvoorbeeld door binnen hun baan nieuwe projecten te starten.

Dit blijkt uit de Beroepen en Arbeidsmarkt Survey (BAS) van Yacht, Randstad en Tempo Team. Charlotte Coomans, adviseur arbeidsmarktcommunicatie bij Yacht: "De meer ervaren professionals uit de generatie X, geboren tussen 1961 en 1981, betraden de arbeidsmarkt tijdens een economische crisis. Zij hebben geleerd zich aan te passen en zelf mogelijkheden te creëren. Professionals uit de volgende generatie Y groeiden op in een bloeiende economie en zijn doorgaans optimistisch over hun kansen. Jobhoppen is voor hen een voor de hand liggende oplossing bij gebrek aan uitdaging in het werk. Wil je als werkgever deze professionals binden en boeien, dan moet je er bovenop zitten en voortdurend de dialoog opzoeken."

Manager houdt 35-plusser klein
Ruim een derde van zowel de jonge professionals tot 25 jaar, als de professionals ouder dan 45, geeft aan dat ze in hun huidige functie aan het plafond zitten wat betreft uitdagingen. Spannender dan dit wordt het niet. De generaties daartussen worden in hun streven naar uitdagingen vooral belemmerd door een gebrek aan tijd. En in de groep 35-44 jarigen blokkeert de leidinggevende regelmatig de weg naar meer uitdagingen (26 procent). In deze leeftijdsfase kan een manager de professional klaarblijkelijk behoorlijk in de weg zitten.

Mannen willen nieuw, vrouwen willen vakinhoud
Wanneer voel je je uitgedaagd? Alle leeftijdgroepen voelen zich vooral uitgedaagd als ze ergens vakinhoudelijk heel diep over na moeten denken (30 procent). Voor 25 procent - met name onder management en directie en HRM managers - voelt het 'jezelf stretchen' en net iets moeilijkers doen dan je eigenlijk kunt, als een echte uitdaging. Mannen zoeken het relatief vaker in iets volledigs nieuws (24 procent) dan vrouwen (16 procent). Vrouwen voelen zich daarentegen vaker uitgedaagd door een vakinhoudelijke kwestie (35 procent) dan mannen (25 procent).

Wat zijn echte uitdagingen?
Voor alle leeftijdgroepen geldt dat een echte uitdaging vooral ligt in het vergroten van persoonlijke vaardigheden (44 procent). Een klein kwart zoekt het in een verbeterslag kunnen maken voor het bedrijf waar men werkt. Vooral de groep ouder dan 35 jaar vindt dit belangrijk. Bij 21 procent is het 'excelleren in mijn vakgebied', en acht procent kiest voor 'het verbeteren van mijn carrièreperspectief'.

Gebrek aan uitdaging jaagt professionals weg
Kijkend naar alle leeftijdscategorieën gezamenlijk, is te zien dat 'geen uitdaging vinden in je werk' een duidelijke 'dissatisfier' is. Professionals die meer uitdaging willen, zoeken actiever naar een nieuwe baan. Van hen is 21 procent actief op zoek, terwijl onder hoogopgeleiden over het algemeen slechts acht  procent actief op zoek is naar een nieuwe baan. Van de hoogopgeleide professionals die actief op zoek zijn naar een andere baan, wil maar liefst 82 procent meer uitdaging in hun werk. Van mensen die niet op zoek zijn naar een nieuwe baan, vindt slechts 26 procent dat het werk niet (meer) spannend is. Is het werk niet meer uitdagend, dan gaat de professional dus al snel om zich heen kijken. Uit het onderzoek blijkt ook dat 25 procent van de professionals absoluut geen behoefte heeft aan meer uitdaging in het huidige werk. Bovendien blijkt de behoefte aan uitdagingen met het voortschrijden van de leeftijd af te nemen.

Effecten van de crisis
Over de effecten van de crisis zijn de meningen verdeeld. Deze heeft volgens ruim een kwart een positief effect op de uitdagingen in het werk. Nog eens 26 procent ziet juist een verslechtering. Met name de groep ouder dan 35 jaar beaamt het positieve effect.