Nieuwe diensten Koffie & Bubbels

Intuïtief Innoveren

 

De aftstudeeropdracht van Michiel Droogsma, een workshop ontwikkelen, waarin de intuïtieve signalen die Screenagers geven over mogelijk verouderde processen in de organisatie, is vrijwel afgerond. Die afstudeeropdracht heeft geleid tot een nieuwe dienst van Koffie & Bubbels: Intuïtief Innoveren. De workshop is gebaseerd op het gedachtengoed van dr. Aart Bontekoning die het intuïtief analytisch vermogen van de pragmatische generatie als een bron van vernieuwing beschouwt. Het verschil is dat we in onze workshop werken met Screenagers, waar Aart Bontekoning werkte met de pragmatische generatie.

 

De workshop levert zeer bruikbare informatie, zowel m.b.t. mogelijk verouderde processen als over de mate waarin de jongste generate zich ‘thuis’ voelt in de organisatie.

 

Bent u ook benieuwd welke onderdelen in uw organisatie wel een boost kunnen gebruiken? Onder het kopje diensten kunt u de brochure downloaden. Mocht u overige vragen hebben, belt u gerust.

 

Intergeneratief Innoveren

 

In de workshop Intuïtief Innoveren worden mogelijk verouderde processen opgespoord. In het traject Intergeneratief Innoveren worden organisatievraagstukken opgelost door de kwaliteiten en kenmerken van de verschllende generaties in uw organisatie met elkaar te verbinden. De aanpak van Koffie & Bubbels is een uitwerking van de aanpak Pragmatisch Innoveren van dr. Aart Bontekoning. Koffie en Bubbels zet de vernieuwingskracht van de jongste generaties in en koppelt die, met ondersteuning van de verbindingskracht van Generatie X aan de ervaringskracht van de protestgeneratie. In het traject Intergeneratief Innoveren zetten we de in uw organisatie aanwezige generatiespecifieke kennis en kunde in. De resultaten zijn verfrissend, eigentijds en dragen bij aan de vitaliteit van de organisatie. Door samen te werken aan een concreet en relevant vraagstuk ontwikkeld zich een vitaliserende samenwerkingrelatie tussen de verschillende generaties. Die relatie vormt een prima bedding voor wederzijdse kennisoverdracht en voor kennisbehoud. Voor vernieuwing en verbetering.

 

Wanneer u kampt met een hardnekkig vraagstuk binnen uw organisatie en u voelt ervoor om dat vraagstuk eens op een andere manier ter hand te nemen, komen wij graag langs om onze werkwijze te te lichten. Voor de brochure van Intergeneratief Innoveren gaat u naar het kopje diensten.