Teambuilding: leren ruzie maken

Een team waarvan de teamleden hebben geleerd ‘ruzie te maken’, kan uitgroeien tot een sterk team. Voorwaarde is wel dat er wordt gediscussieerd met een gemeenschappelijk doel en resultaat voor ogen en dat teamleden van mening kunnen verschillen, zonder zich dat persoonlijk aan te trekken.

In het artikel ‘What Strong Teams Have in Common’ van Tom Rath en Barry Conchie (bij Gallup)noemen zij het één van de signalen van een sterk team, dat er conflicten kunnen zijn als het team een gemeenschappelijk resultaat voor ogen heeft. Ook Patrick Lencioni geeft aan hoe belangrijk het is voor teams om open conflicten aan te gaan en zo gezamenlijk kwalitatief goede beslissingen te nemen. In zijn boek ‘De vijf frustraties van teamwork’ benoemt hij 5 schakels die een team sterk maken. De tweede schakel is het kunnen aangaan van conflicten.

Waarom is ruzie maken nuttig?

We kennen allemaal situaties waar, na een discussie, het team een beslissing heeft genomen. Wanneer daarna iedereen naar zijn eigen werkplek gaat, zijn de eerste tekenen dat deze beslissing niet door iedereen wordt gedragen al zichtbaar. Een aantal teamleden zoekt elkaar na de vergadering op om hun onvrede over de discussie en de beslissing te bespreken. Anderen negeren de beslissing gewoon. Het lijkt alsof er geen echte afspraken zijn gemaakt en er is vooral frustratie.

Dit team moet leren ruzie te maken om tot betere besluitvorming te komen. Ruzie maken in de zin van je mening geven, strijden voor je standpunten, elkaar uitdagen om alle informatie op tafel te krijgen en het onderwerp van alle kanten bekijken. Zo komen er nieuwe, alternatieve mogelijkheden en oplossingen tot stand. Niet alleen leidt dit tot een kwalitatief betere beslissing. Doordat iedereen zijn zegje heeft kunnen doen en gehoord is, kan je zelf vrede hebben met het besluit, ook al had je liever een andere gezien. Je bent in staat je neer te leggen bij de meerderheid doordat zij de moeite hebben genomen naar je te luisteren en je inbreng op waarde te schatten.

Ruzie maken of ‘je uitspreken’ leidt tot kwalitatief betere beslissingen en die beslissingen worden ook nog eens door iedereen gedragen.

Waarom is je uitspreken zo lastig?

Niemand maakt graag ruzie. We houden de sfeer graag neutraal en gezellig. Door te denken dat je ruzie krijgt of de sfeer verpest door je stevig uit te spreken, bedenk je je wel twee keer voor je dat doet. JIj wilt niet alweer degene zijn die…. Dit is echter de snelste weg naar onenigheid binnen het team. Onderhuids broeit er van alles, maar dat wordt niet uitgesproken. Wanneer je als team leert om je uit te spreken én echt naar elkaar te luisteren, draagt dit enorm bij aan de onderlinge verstandhouding.

Een eerste stap kan zijn om te achterhalen wáárom teamleden het moeilijk vinden zich te uiten.

Heb je het idee dat dit juist conflicten veroorzaakt? Heb je meer tijd nodig om goed na te kunnen denken over het onderwerp, voordat je een mening kan geven?
Vindt je het onderwerp niet zo belangrijk en daarmee ook jouw mening hierover minder relevant? Zijn een aantal teamleden zó dominant aanwezig dat je niet de ruimte voelt om je te uiten? Heb je het idee dat anderen slimmer zijn dan jij en hou je daarom je mond? Wordt er niet echt geluisterd naar wat jij zegt en doe je het daarom niet meer?

Wat de reden ook is, elk teamlid zal vanuit zijn persoonlijkheid moeten leren zich krachtig én effectief te uiten. Effectief betekent in dit geval dat je verantwoordelijk bent om gehoord te worden. Dus niet te bedachtzaam en alles direct weer in twijfel trekken wat je zegt. Maar ook niet al het andere overschreeuwen en niet ingaan om wat anderen inbrengen. Bij effectief uiten hoort ook aandachtig en open luisteren.

Door te erkennen dat ‘ruzie maken’ en anders gezegd ‘je uitspreken’ een nuttig middel is om goede beslissingen te nemen, op langere termijn het team te versterken en het gemeenschappelijke doel te bereiken, zijn teamleden bereid te leren zich beter te uiten.

Hoe kan je als team leren uitspreken?

Extraverte teamleden zullen eerder hun mening geven en daaraan willen vasthouden dan introverte teamleden. Beiden kunnen leren om zich op een goede manier uit te spreken en open te staan voor de meningen van anderen.

Introverte teamleden kunnen leren om voorafgaand aan de vergadering zich goed voor te bereiden op hun standpunt zodat ze deze goed onder woorden kunnen brengen. Ook kunnen ze leren dat het uitspreken van meningen, de sfeer en harmonie juist kan bevorderen doordat iedereen wordt gehoord en bijdraagt aan het team. Je mening krachtig overbrengen en iemand anders mening ter discussie stellen wordt daarmee een manier om onderwerpen goed te onderzoeken.

Extraverte teamleden kunnen leren dat kritiek op je standpunt niet persoonlijk is, waardoor ze minder snel in een soort kramp schieten en koppig worden en niet meer kunnen luisteren. Als zij accepteren dat een goede discussie niet gaat over winnen, maar over samen de beste beslissing nemen, kunnen zij goed helpen bij het formuleren van de gemaakte afspraken.

Als leider van het team kan je met het team spelregels afspreken, de teamleden vooraf wijzen op het belang van ieders deelname en na afloop vragen of er noodzaak is om bepaalde dingen nog uit te spreken naar elkaar toe.

Mensen aanspreken als zij zich niet op de juiste manier uiten of helemaal niet uiten is een belangrijke rol die niet alleen bij de leider van het team ligt. Ieder teamlid moet andere teamleden durven aan te spreken op hun bijdrage.

De ‘angst voor ruzie’ kan een teamdiscussies juist verlammen en minder sterk maken. Je niet uiten betekent in ieder geval dat je je potentie niet inzet om samen de beste beslissing te nemen.