Koffie & Bubbels begeleidt naast groepstrainingen en groeps-ontwikkeltrajecten ook individuele coaching.

Deze individuele coaching is gericht op:

 • Reflectie op persoonlijke ontwikkeling binnen de professionele context.
 • Herstellen van balans en harmonie bij verstoring van werkrelaties.
 • Vinden van gezond evenwicht bij stress en overbelasting.
 • Vergroten van invloed.
 • Omgaan met dilemma’s.
 • Verbeteren van de persoonlijke presentatie in een professionele omgeving.

Voorbeelden van coachvragen/onderwerpen

 • Een jonge, getalenteerde manager bij een groot IT bedrijf zoekt handvatten om andere mensen meer te laten doen wat hij wil. Gaandeweg de coaching wordt hij zich bewust van zijn eisende houding en van zijn aannames en overtuigingen. Coachee leert zijn overtuigingen te onderzoeken. Hij krijgt inzicht in effectieve manieren om met anderen prettig samen te werken en zijn invloed aan te wenden zonder anderen tegen de haren in te strijken.
 • Een HR manager van een financiële instelling ontdekt gaandeweg het coachtraject dat zij niet zozeer ontwikkelvragen heeft ten aanzien van haar werk als wel dat zij zich privé zwaar overbelast voelt. Hoe een ongezonde privésituatie te doorbreken?
 • Een directeur van een middelgroot milieu-onderzoeksbureau komt sinds 10 jaar twee tot drie keer per jaar om pijnpunten te bespreken die zich voordoen bij implementatie van de gekozen strategie. Bij het bureau werken hoog opgeleide professionals, vaak met een uitgesproken visie en veel kennis en ervaring. Van hen wordt veel zelfstandigheid verwacht en het vermogen flexibel te communiceren met klanten en collega’s. Bij de coachgesprekken met de directeur ligt de nadruk op leiderschap en organisatieontwikkeling.

Kennismaking en intake
In een kennismakingsgesprek wordt de ontwikkelbehoefte van de coachee in kaart gebracht en worden afspraken gemaakt over doelstelling, aantal gesprekken en kosten. Wanneer dat wenselijk is kan een kennismakingsgesprek plaatsvinden in aanwezigheid van een leidinggevende.

Vorm
Coaches van Koffie & Bubbels putten uit een groot arsenaal aan coachtechnieken en instrumenten, zoals het onderzoeken van gedachten en overtuigingen (The Work van Byron Katie, RET), Appreciative Inquiry, Hartcoherentie Stresspreventie, Enneagram etc.

Daarnaast blijkt in de praktijk dat luisteren vanuit werkelijke openheid en belangeloosheid veel ruimte en verdieping creëert voor de coachee. Vanuit deze luisterhouding komen vragen en feedback voort die niet altijd tot een ‘methodiek’ te herleiden zijn, maar die wel de vinger op de zere plek leggen of een nieuw zicht op de situatie kunnen openen.

In de coachgesprekken wordt steeds gezocht naar de vertaling van nieuwe inzichten naar concreet (nieuw) gedrag in de praktijk.

Aanvullende principes van coaching
Koffie & Bubbels hanteert bij coaching verder de volgende principes:

 • Coaching is de ander helpen zijn/haar eigen antwoorden te vinden.
 • Bewustzijnsontwikkeling is de sleutel tot succes. Bewustzijn heeft direct effect op alle dimensies van de mens: denken, voelen, aanwezigheid en gedrag, communicatie.
 • Het resultaat is dat de manager / medewerker vanuit zijn of haar kwaliteiten en talenten een bijdrage levert aan de verwezenlijking van de organisatiemissie en –doelstellingen en aan zijn of haar eigen levensmissie- en doelstellingen.
 • In een coaching gesprek nemen wij altijd de actuele situatie als startpunt en van daaruit formuleert de coachee een coachvraag.
 • Aan het einde van ieder coachgesprek wordt samen met de coachee een huiswerkopdracht geformuleerd waar de volgende sessie op wordt teruggekomen.
 • Het coachtraject bestaat uit een of meerdere gesprekken van ongeveer anderhalf uur. In het laatste gesprek wordt in gezamenlijk overleg tussen coachee en coach gekeken of de doelstellingen naar tevredenheid zijn gehaald.