Jongere en oudere werknemers staan anders in hun leven en dus ook in hun werk. De verschillende generaties denken anders over waarden zoals ‘kansen krijgen, gezag hebben, erkenning krijgen, zich gewaardeerd voelen’. Zeker de jongere generatie werknemers weet vaak wel wát er veranderd moet worden maar het hoe hebben ze nog niet onder de knie. Daar hebben ze nu net de ervaringskennis voor nodig van hun oudere collega’s. De oudere collega wil vervolgens wel helpen maar weet vaak niet hoe.

Organisaties beginnen te beseffen dat het niet meer mogelijk is aan alle professionals op eenzelfde manier leiding te geven. Voor elke leidinggevende is het van belang dat hij de waarde van de diversiteit van de generaties optimaal tot zijn recht laat komen, want dat levert meer productiviteit, prestaties en rendement op. Deze workshop laat u ontdekken dat elke generatie een eigen aanpak verdient.

De workshop heeft tot doel de deelnemers een verdiepend inzicht te geven in de verschillende generaties en stof tot nadenken te geven over de waarden, opvattingen en handelwijzen van de verschillende generaties. En de impact daarvan op o.a. de samenwerking, communicatie en leidinggeven. Tevens zullen we tijdens deze workshop per generatie gaan onderzoeken op welke wijze de verschillende generaties gemotiveerd worden en welke stijl van leidinggeven past bij de verschillende generaties en wat dit perspectief betekent voor goed werkgeverschap. Om zodoende als leidinggevende goed aan te kunnen sluiten en in te spelen op de verschillende visies en behoeftes van generaties.

Tijdens de workshop komen onder andere de volgende vragen.

 • Hoe word je je bewust van je ervaringskennis?
 • Wat hebben generaties gemeen en waarin verschillen zij van elkaar?
 • Hoe motiveert en begeleidt u de verschillende generaties?
 • Hoe aantrekkelijk is uw organisatie voor jonge werknemers?
 • Welke stijl van leidinggeven is gewenst bij de verschillende generaties?

De resultaten zijn als volgt:

 • Verdiepend begrip van de verschillende generaties.
 • Concrete handvatten om generatiemanagement toe te passen.
 • Men reflecteert op eigen leiderschap in relatie tot generaties.
 • Inspiratie en enthousiasme om aan de slag te gaan.
 • Inzicht waar generaties energie van krijgen en waar de energie weglekt.
 • Inzicht in verschillende manieren van leidinggeven per generatie.

Programma
Na een korte introductie van het programma en de doelstellingen, vinden de volgende activiteiten plaats:

1. Warming Up
Energieke werkvorm om te landen en terug te blikken.

2. Generatie Energie

Samen op onderzoek om te analyseren waar generaties energie van krijgen en waar de energie weglekt. Dit vervolgens i.r.t. thema’s als vergrijzing, verouderde sociale patronen, goed en aantrekkelijk werkgeverschap.

3. Generatietheorie - verdieping

Tijdens dit onderdeel nemen wij jullie mee in de achtergrond van het Generatieperspectief en geven wij weer hoe generaties ontstaan. Daarnaast zullen wij vanuit dit perspectief een verklaring geven over thema’s als de vergadercultuur, besluitvormingsprocessen, werkdruk, burn-out, etc.

4. Leidinggeven aan vier generaties

De deelnemers zullen gaan onderzoeken op welke wijze de verschillende generaties gemotiveerd worden en welke stijl van leidinggeven bij de verschillende generaties past.

5. Reflectie op eigen handelen
Middels verschillende vragen en stellingen gaan we reflecteren op het eigen handelen.

6. Van inzicht naar actie
Samen aan de slag om voor je organisatie na te denken hoe dit perspectief in te zetten als veranderaanpak en hoe de lerende relatie tussen generaties te optimaliseren.