De Generatieproeverij heeft tot doel de deelnemers inzicht te geven in de verschillende generaties en stof tot nadenken te geven over de waarden, opvattingen en handelwijzen van de verschillende generaties, en de impact daarvan op o.a. de samenwerking, communicatie en innovatie.

Resultaten
- Kennis over de verschillende generaties waardoor er meer begrip over en weer ontstaat.
- Professionalisering van de deelnemers.
- Inzicht in de vooroordelen die er leven over de verschillende generaties en hierbij inzicht wat deze vooroordelen betekenen voor de innovatie & samenwerking
- Generatiebewust werken.
- Motivatie, inspiratie en betrokkenheid voor de organisatie.
- Inzicht waar generaties energie van krijgen en waar de energie weglekt.
- Initiatieven die ervoor gaan zorgen dat deelnemers meer en meer vanuit kracht en positieve energie aan het werk gaan.

Programma
Na een korte introductie van het programma en de doelstellingen, vinden de volgende activiteiten plaats:

1. Warming Up

Middels een energieke werkvorm zal duidelijk worden welke generaties er aanwezig zijn.

2. Generatie Elevator Pitch

Leden van de verschillende generaties gaan zelf ontdekken in welke tijdgeest ze zijn opgegroeid. Daarnaast gaan ze analyseren wat hun eigenschappen, waarden en belangrijkste uitdagingen zijn.Wanneer ze dit ontdekt hebben zullen ze in een minuut tijd een Elevator pitch geven over hun eigen generatie. Op deze wijze leren de leden van de verschillende generaties hun eigen en elkaars leefwerelden kennen.

3. Generaties, vooroordelen en vooronderstellingen

  • De deelnemers expliciteren, op een creatieve en interactieve manier, hun beelden van de verschillende generaties.
  • De deelnemers onderzoeken, op een speelse manier, of en hoe die beelden hun gedrag ten opzichte van de andere generaties sturen en gaan over deze beelden met andere generaties in gesprek. Dit aan de hand van thema's als samenwerking & innovatie.

4. Generatietheorie

Middels een interactieve dialoog zullen wij toelichten waar het Generatiedenken vandaan komt en wat dit betekent voor mens en organisatie.

5. Generatieleren in de praktijk

In dit onderdeel zullen wij laten zien hoe Generatieleren in de praktijk werkt en hoe dit perspectief ingezet kan worden als veranderaanpak.

Bewaren