Het Talent Ontwikkel Programma van Koffie & Bubbels is een energiek en intensief ontwikkelprogramma voor Young Professionals. In dit ontwikkelprogramma worden de deelnemers uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. We beloven een pittige leergang waar steeds de koppeling wordt gemaakt tussen het unieke potentieel en de business uitdagingen. We verbinden continue persoonlijke ontwikkeling met professionele ontwikkeling. Het programma bestaat uit een intake en 11 groepsbijeenkomsten van een dagdeel of dag. De doorlooptijd bedraagt  6 maanden en de groepen bestaan uit 8 tot maximaal 10 deelnemers.

Bij incompany trajecten stemmen wij de inhoud van de verschillende modules zoveel mogelijk af met de opdrachtgever.

Resultaat – de deelnemer…

 • kent zijn waarden en innerlijke drijfveer en kan deze verbinden met de missie van de organisatie
 • weet een gezonde balans aan te brengen tussen inspanning en ontspanning, kracht en rust. Heeft zicht op energiegevers en energielekken
 • leert authentiek keuzes te maken en hier verantwoordelijkheid voor te nemen
 • leeft meer vanuit eigen kracht en talent invulling aan zijn werk
 • leert op een natuurlijke en ontspannen manier aanwezig te zijn
 • leert voorbereid als onvoorbereid gemakkelijk te spreken
 • heeft veel nieuwe tools in huis om in zijn team optimaal samen te werken
 • heeft technieken ontwikkeld om iedere dag energetisch krachtig te beginnen
 • is zich bewust van andere generaties en heeft tools om de samenwerking te optimaliseren
 • heeft zichzelf beter leren kennen en weet zijn/haar talenten meer te benutten en neemt verantwoordelijkheid voor eigen valkuilen
 • heeft zijn of haar netwerk uitgebreid en wellicht nieuwe vrienden gemaakt

 

Programma

 

Intakegesprek
Tijdens een individueel intakegesprek met de hoofdtrainer van het programma ga je jouw leerbehoefte in kaart brengen en nemen we samen het programma en de spelregels door.

 

Module 1: Kennismaken met andere deelnemers / Ik & mijn generatie

We starten deze dag met een uitgebreide kennismaking. Verder heeft module 1 tot doel de deelnemers inzicht te geven in de verschillende generaties en stof tot nadenken te geven over de waarden, opvattingen en handelwijzen van de verschillende generaties, en de impact daarvan op o.a. de samenwerking, leidinggeven en (sociale) innovatie.

Resultaten
- Kennis over de verschillende generaties waardoor er meer begrip over en weer ontstaat.
- Inzicht in de vooroordelen die er leven over de verschillende generaties en hierbij inzicht wat deze vooroordelen betekenen voor innovatie, samenwerking en leidinggeven.
- Generatiebewust werken.

 

Module 2: Ik & mijn communicatie / Ik & mijn energie

Deze module bestaat uit twee onderdelen. We starten met een ervaringsgerichte oefening om samen te onderzoeken waar het in de communicatie vaak misgaat en wat we hier van kunnen leren. Na dit onderdeel gaan we op onderzoek uit naar zaken waar de deelnemers energie van krijgen in het werk en naar zaken waar de energie wegstroomt. Wanneer hier helderheid over is maken we de vertaalslag naar een plan om meer en meer vanuit de juiste energie werkzaamheden uit te voeren.

Resultaten:

 • Inzicht in valkuilen m.b.t. communicatie
 • Inzicht in energiestijgers en energiedalers
 • Ontwikkelen van energieke experimenten
 • Inzicht in energieke voeding
 • Energie ontwikkelplan maken
 • Optimalere Work-life balans

 

Module 3: Ik & mijn team

In deze module ga je leren hoe je optimaal in een team samenwerkt. We doen dit aan de hand van het teamworkmodel van Lencioni. Het model van Lencioni is als een piramide opgebouwd. Kenmerk van een piramide is, dat eerst het  onderliggende niveau volledig ingevuld en geborgd moet zijn, voor er aan een volgende fase gewerkt kan worden. Tijdens deze modules gaan we eerst alle lagen ervaren en aansluitend bedenken we tools om dit model toe te passen in je eigen team.  Extra aandacht zal uitgaan naar de onderste twee lagen, vertrouwen en ruimte voor confrontaties.

 

 

Module 4: Ik & de ander

Je hebt inmiddels veel geleerd over je eigen generatie en over de dynamiek in teams. In deze module staan we uitgebreid stil bij verschillende niveaus van luisteren. Luisteren is namelijk meer dan even je mond dicht houden als een ander spreekt. Door bewuster te luisteren en te weten welke mogelijkheden je daarin hebt, kun jij je communicatie met anderen veel effectiever en authentieker laten zijn.

Ook maak je in deze module kennis met het Enneagram. Het Enneagram beschrijft verschillende persoonlijkheidstypen. Het helpt je beter te begrijpen waarom jij bepaalde drijfveren, voorkeuren en valkuilen hebt. Deze zelfkennis is heel behulpzaam in het benutten van jouw specifieke kwaliteiten en het omgaan met je valkuilen.

 

Module 5 & 6: Hier ben ik - inspirerend presenteren en storytelling

In de modules  'Hier ben ik – Inspirerend presenteren en storytelling' leer je aan de hand van concrete stappen:

 • op een natuurlijke en ontspannen manier krachtig aanwezig te zijn
 • zowel voorbereid als onvoorbereid gemakkelijk te spreken
 • echt verbinding met anderen te maken
 • je boodschap helder en aantrekkelijk over te brengen

Je ervaart in deze modules hoe het is om ‘in vorm’ te zijn zonder dat je alles hoeft te controleren. En je leert hoe je ervaringen en verhalen uit jouw eigen leven kunt gebruiken om je boodschap op een aansprekende manier over te brengen. Module 5 en 6 duurt in totaal anderhalve dag verdeeld over een aantal weken. Zo kun je tussen de twee bijeenkomsten je opgedane inzichten van het eerste gedeelte in de praktijk brengen en in de tweede bijeenkomst verdiepen en uitbreiden.

 

Module 7: Ik & mijn leven

Nu de deelnemers elkaar goed hebben leren kennen is het tijd om een laag dieper te gaan. Hoe ben jij geworden wie je nu bent? Wat is de bedoeling van jouw leven? Wat zijn je dromen? Wat zijn je angsten? Wat waren jouw grootste inzichten in je leven? In de middag ga jij aan de slag om je levensverhaal uit te schrijven en in de avond deelt een ieder zijn verhaal.

 

Module 8 t/m 10: De Kracht van Intuïtie

De Kracht van Intuïtie is een reis van bewustwording op meerdere niveaus en het implementeren hiervan. In de tijd tussen de middagen wordt datgene dat geleerd en ervaren is verdiept door dagelijkse oefeningen. Het is een bewustwordingstraject dat je terugbrengt bij jezelf want alles begint bij jezelf. Je leeft van binnenuit, ook al ben je je er niet altijd van bewust. En dat is waar we mee gaan werken. Door eerst zelfbewust te worden, vanuit dit bewustzijn te groeien en te veranderen kunnen we anderen daadwerkelijk inspireren en motiveren om ook bewuster te worden, ook te veranderen.

De Kracht van Intuïtie is een organisch proces waarbij de ontwikkeling zich op een natuurlijke manier zal ontvouwen.  Er zijn een aantal thema's die zeker aan de orde zullen komen, hoe en welke nog meer vloeit voort uit de groepsdynamiek.

Enkele thema’s zijn:

- Bewustwording dat lichaam, geest en gevoel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden en hoe ze meer in harmonie te laten functioneren.
- Bewustwording eigen energie en daar verantwoording voor nemen. Wat doe je met je energie, welke invloed heeft dat op je en hoe kun je dat verbeteren.
- Stressvolle situaties hanteren; hoe blijf je bij jezelf zodat je hier goed mee omgaat.
- Ontdekken van eigen kracht; wie ben je van nature.
- Mens als levende eenheid en dit vervolgens doorvoeren naar organisaties als levende eenheden.

 

Module 11: Outtake

Tijdens de outtake delen de deelnemers hun leeropbrengsten met elkaar in een persoonlijke presentatie. We delen best practices en vieren successen met elkaar! We sluiten af met een gezamenlijk diner.

 

Voor wie

 • vanaf MBO+ werk- en denkniveau
 • Young Professionals tot 35 jaar

 

Investering

Koffie & Bubbels rekent voor dit Talent Ontwikkel Programma een totaalinvestering van € 3265,- per deelnemer. Dit bedrag is exclusief lesmateriaal en arrangementskosten.